Успехът е в единството на родители, учители, ученици