Училищен правилник

Форми на обучение

Програмна система на ПГ

УУП I-VII кл

Годишен план

Календарен график по БДП

Програма за обща подкрепа

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН_compressed

ПЛАН БДП

Годишен план

Система за мерки в училището в условия на Covid-19

МЕРКИ ПДГ

Организация на работния ден правилник за дейността

Програма за превенция от ранно напускане

Програма за равни възможности

Програмна система

ПДГ УЧЕБЕН ПЛАН 1-4 КЛ.

УЧЕБЕН ПЛАН 5-7 КЛ.

Форми на обучение


Електронно обучение-графи

ГРАФИК 26.05.-29.05.2020Г.

ГРАФИКЪТ 18.05.-22.05.20Г.

ГРАФИК 11.05.-15.05.2020г.

График 04.05.-08.05.2020г.

график 27.04.-30.04.20г.

ГРАФИК 21-24.04.20г.

ГРАФИК-13.04.-16.04.2020г.

ГРАФИК-06/04-10/04/2020

ГРАФИК-30/03-03/04/2020

ГРАФИК 16/03-29/03/2020


Прием:

2020-2021

Заповед прием 1 и 5 клас

Заявление

Заявление

Прием 1-5 клас

2018

Прием 1 клас

Прием

2017

план- прием

1 клас


Повериелност:

Защита на личните данни на ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ЗЛАТНА ПАНЕГА съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).


Бюджет

2021

Бюджет 2021г.

2020

1- во трим. 2020г.
2- ро трим. 2020г.
3- то трим. 2020г.
4- то трим. 2020г.

2019

4-то трим. 2019г.
2-ро трим. 2019г.

ОТЧЕТ БЮДЖЕТ 2019г

БЮДЖЕТ 2019г.

ОТЧЕТИ РАЗХОДИ БЮДЖЕТ

2018

4-то трим.2018
2-ро трим.2018

2017

бюджет-2017г- ПДГ

бюджет-2017г-ОД

бюджет -м.9

формула бюджет

2016

Изпълнение бюджет 2016


Административни услуги:

Заявление за преместване

Заявление за завършено образование

Заявление

Валидиране на документи

Издаване на дубликат

Преместване на ученици

Удостоверение за завършена ПДГ

Заповед за признаване на клас


Учебен план:

2019-2020

ГОДИШЕН ПЛАН

2018-2019

Календарен график

УЧ.ПЛАН 1-4 КЛ.

УЧ.ПЛАН 5-7КЛ.

Годишен план за дейността

Училищен учебен план -7 клас

Училищен учебен план – 6 клас

Училищен учебен план -5 клас

Училищен учебен план -3 клас

Училищен учебен план -2 клас

Училищен учебен план -1 клас

2017-2018

годишен план

УЧЕБЕН ПЛАН

2015-2016

Учебен план

Училищен учебен план -1 клас


Проект С – един проект на учениците от ОУ “Любен Каравелов”, с. Златна Панега

ГРАФИК БДП – ПДГ

Програма за предоставяне на равни възможности

Програма за ранно напускане на училище

Схема – Училищен плод и Схема – Училищно мляко

„Училищно мляко“ и „Училищен плод“

Програмна система

Програма за предоставяне на равни възможности

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Организация на работния ден

форми на обучение

Мерки за КО

Правилник на училището

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

форми на обучение

Мерки за КО

Правилник на училището

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

стратегия

Обществен съвет

организация на работния ден