Добре Дошли В Сайта На ОУ Любен Каравелов с. Златна Панега

Проекти, по които работим

Проект АПСПО

Проект АПСПО

Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“   Проектът цели разширяване на достъпа до предучилищно образование на децата от…

Занимания по интереси

Занимания по интереси

Занимания по интереси   Заниманията по интереси се организират от общинските и държавни училища в различни тематични направления според желанието…

НП ЗИС

НП ЗИС

НП „Заедно в изкуствата и в спорта“ Заниманията с изкуства и спорт развиват ключови компетентности, необходими не само в образователния…

НП ПОМСР

НП ПОМСР

НП „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“   Дейност 1 „Назначаване на образователни медиатори и/или социални работници в училища…

НП ОССДОС Модул 2

НП ОССДОС Модул 2

НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“ Модул 2 „Подкрепа на целодневното обучение на учениците“   Програмата има…

Проект УЕРУУ към  ЦОИДУУМ

Проект УЕРУУ към ЦОИДУУМ

Проект „УСПЕХЪТ Е В ЕДИНСТВОТО НА РОДИТЕЛИ, УЧИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ!“ към Център за образователна интеграция на деца и ученици от етническите…

13

Преподаватели

101

Учиници

11

Бъдещи гимназисти

126

Години опит

+359 (0)6992 463

Село Златна Панега, Община Ябланица, п.к. 5760, ул."Л. Каравелов" №1

info-1100803@edu.mon.bg

В училището учениците се обучават от 1 – 7 клас в дневна форма , а подг. Група е на полудневна форма