За нас

       

За първи път на територията на с. Златна панега/ тогава махала Панега/ е открито начално училище през есента  на 1896г.  Първите учители са Шестаков и Манафов. Първоначално учебния процес се  осъществявал в частни домове, но през 1911г. се построява училищна сграда.

 

      

През учебната 1921 – 1922г. за първи път се открива пети клас , а през следващата учебна година се открива и шести клас. През учебната 1923-1924г. се открива пълна прогимназия, но

 на следващата година отново остава само ппети клас.  След това училището съществува , като начално. Продължава дейността си и след 1944г.

            

     

След 1944г. училището продължава да съществува и с начален и среден курс на обучение. Поради малкият брой ученици паралелките са слети и обучението се осъществява от общо 5 учителя.

       

През 1961г. завършва строежа на училищната сграда. Построена е и работилница, а през есента на 1962г. с помоща на родителие устроен зоокът. Направено е и първото вземане на документи от училището за Държавен архив – гр. Ловеч.

        

       

  През периода 1961г – 1944г. класовете от началния курс са слети 1-3 и 2-4 клас с учители Илия Йотов и Мара Стоянова, а учениците от прогимназиалния етап с учителя марко Недков ходят в с. Голяма Брестница, след това м с.М. Брестница.

         

      

  След 1944г. класовете са още слети, а учители са Петко Бенчев и Дилка Димитрова, а прогимназиалните класове ги сливат по бройки, като учителите по собствено желание без заплащане ги учат отделно.

 

      

  Със започването на строежа на завода броя на учениците се увеличава и се налага с помоща на Райчо Попов – началник капитално строителство и строителна бригада към съвета, както и доброволен труд на хора се построяват четири учебни стаи и кабитет по химия. Броят на учениците нараства, тъй като това са деца на родители от заводски строежи и металообработване, като оборудването е от МОН със съдействието на инспектор Марин Нанов. Тъй като повечето деца са на инженери, техници, механици и т. Н. Искат по – добри условия и главно заводски строежи през 1969г. се започва построяване на нова сграда, която е приключена и обзаведена за учебната 1970/1971 година.

          

   

    През 1996г. училището чества 100години образование.

 

 

 

 

Новини

126 години ОУ“ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ – празник на училището

126 години ОУ“ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ – празник на училището

На 25.11.2022г. ОУ“Любен Каравелов“ с. Златна Панега чества  126 години от създаването на училището. По повод празника беше изнесена богата…

Научи повече

+359 (0)6992 463

Село Златна Панега, Община Ябланица, п.к. 5760, ул."Л. Каравелов" №1

info-1100803@edu.mon.bg

В училището учениците се обучават от 1 – 7 клас в дневна форма , а подг. Група е на полудневна форма