Обществен Съвет

  1. Диана Василева – ОбА – гр. Ябланица
  2. Радка Якимова – родител
  3. Албена Кирилова – родител
  4. Софка Берова – родител
  5. Симона Мартинова – родител