Контакти

+359 (0)6992 463

Село Златна Панега, Община Ябланица, п.к. 5760,
ул."Л. Каравелов" №1

info-1100803@edu.mon.bg

В училището учениците се обучават от 1 – 7 клас в дневна форма , а подг. Група е на полудневна форма