НП ЗИС

НП „Заедно в изкуствата и в спорта“

Заниманията с изкуства и спорт развиват ключови компетентности, необходими не само в образователния процес, но и в социален аспект.

Програмата има следните цели:

  • Осигуряване на условия за личностно развитие на учениците чрез екипно взаимодействие при участието и изявата им в колективни спортове и изкуства, насочени към стимулиране на техните интереси, способности и компетентности;
  • Засилване на интереса на учениците за участие в групи/отбори за колективни спортове и изкуства;
  • Насърчаване на работата в екип и подобряване на социалните взаимодействия на учениците.

Дейности по програмата:

Модул 1. Изкуства

Учениците са разпределени в две възрастови групи в направление танцово изкуство:

I възрастова група –  I – IV клас

II възрастова група – V – VII клас

Модул 2. Спорт

Учениците са разпределени в две възрастови групи в направление футбол:

I възрастова група –  I – IV клас

II възрастова група – V – VII клас