НП ОССДОС Модул 2

НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“

Модул 2 „Подкрепа на целодневното обучение на учениците“

 

Програмата има за цел създаване на оптимални и привлекателни учебно-възпитателни условия и възможности за прилагане и развиване на компетентностите на децата и учениците.

По Модул 2 „Подкрепа на целодневното обучение на учениците“ е оборудвана и обзаведена стая за занимания по интереси и други дейности от целодневната организация на учебния ден. Осигурени са материали и консумативи за работа в часовете за занимания по интереси и в други часове от целодневната организация на учебния ден. Осигурени са книги, енциклопедии, образователни, възпитателни и забавни игри за обезпечаване на работата с учениците в часовете от ЦДО.