Проект СУПСУМ към ДФЗ

Проект „Схема училищен плод и схема училищно мляко“ към ДФЗ

За поредна година ОУ „Любен Каравелов“ се възползва от схемите на ДФЗ за предоставяне на плодове (зеленчуци) и мляко (млечни продукти) в училищата.

Основните цели на програмата са гарантирането на консумацията на повече плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти от подрастващите. Целта е подобряване на хранителните навици на децата и учениците в дългосрочен план при спазване на здравните изисквания, гарантирани и контролирани от БАБХ.